Sport-en-Bewegen
Voeding

De schoolkantine is de plek bij uitstek, waar jongeren kunnen leren dat gezond eten lekker kan zijn en snacken tot de uitzondering zou moeten behoren. Daarnaast worden er steeds meer eisen gesteld door de overheid aan het schoolkantinebeleid. Zo is er vorig jaar een motie onder de noemer "Alle schoolkantines gezond voor 2015" aangenomen door de tweede kamer, die voorschrijft dat alle schoolkantines in het Voortgezet Onderwijs voor 2015 een gezond aanbod moeten hebben.

Wat is er dan beter voor een school om een schoolkantine te hebben die:

1.Leerlingen uitdaagt om de gezonde keuze te maken.

2.Voldoet aan alle door de overheid gestelde richtlijnen.

3.Professioneel wordt geƫxploiteerd in eigen beheer of via een cateringformule, met bijvoorbeeld inzet van leerlingen uit het VMBO of via de route van maatschappelijke stage.

Schoolpartners draagt er zorg voor dat u op korte termijn een gezonde schoolkantine hebt die aan al deze punten voldoet. Zij heeft hiervoor een aantal laagdrempelige diensten ontwikkeld:

 • Quick Scan Gezonde Schoolkantine
  Hoe gezond is uw schoolkantine eigenlijk? En aan welke criteria moet u voldoen voor 2015? De Quick Scan Gezonde Schoolkantine biedt u snel en overzichtelijk antwoord op deze vragen.

  Werkwijze

  1.Schoolpartners bezoekt uw schoolkantine om de Quick Scan uit te voeren.
  2.Zij stelt voor u een overzichtelijke rapportage samen, waarin staat in hoeverre u voldoet aan de actuele richtlijnen Goede Voeding.
  3.Schoolpartners formuleert voor u een kort en kernachtig advies met verbeterpunten, waardoor u binnen 1 schooljaar al op de juiste wijze kunt voldoen aan de motie Vendrik.

 • Beleidsplan Gezonde Schoolkantine
  Schoolpartners hanteert als belangrijkste uitgangspunt voor de school het invoeren van een gezond kantinebeleid welke voldoet aan de door de overheid gestelde richtlijnen. Maar Schoolpartners voegt daar zelf nog iets heel belangrijks aan toe. Zij draagt er zorg voor dat de specifieke elementen van dit beleid er in praktijk toe leidt dat jongeren na verloop van tijd ook daadwerkelijk de gezonde keuze gaan maken in de kantine. Het stappenplan van Schoolpartners om samen met de school tot gezond schoolkantinebeleid te komen ziet er als volgt uit:

  1.Creƫren van breed draagvlak. Betrekken van directie, leerlingen, docenten, ouders en medewerkers kantinebeheer.
  2.Via de Quick Scan Gezonde Schoolkantine en leerlingenquetes vaststellen van huidige situatie en wensen c.q. behoeftes bij leerlingen.
  3.Opstellen van breed gedragen gezond schoolkantinebeleid met een duidelijke verankering in het Gezonde School model.
  4.Vaststellen exploitatiemodel gezonde schoolkantine.
  5.Begeleiding van de uitvoering door Schoolpartners

 • Exploitatie Gezonde Schoolkantine
  In stap 4 van het Beleidsplan Gezonde Schoolkantine stelt Schoolpartners samen met de school vast wat het meest ideale exploitatiemodel is voor de school. Er zullen daarbij 3 modellen aan de orde komen:

  1.Eigen beheer
  2.Uitbesteden
  3.Eigen beheer of uitbesteden, waarbij leerlingen de kantine (mede) gaan exploiteren via het unieke leerwerkpleksysteem van Schoolpartners.

Interesse, meer informatie nodig over inhoud of kosten of direct een afspraak maken:

Vul dan het contactformulier in of bel met 06-46050547