Sport-en-Bewegen
Sport en Bewegen

Sport en bewegen is leuk en belangrijk. Een gezonde leefstijl, waarin bewegen een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Bovendien heeft gezond bewegen een positief effect op het gevoel van “je goed voelen”.

Het is daarom voor de jongeren naast het maken van de juiste voedingskeuzes ook van belang om regelmatig te sporten en te bewegen. Veel jongeren leiden aan bewegingsarmoede, door weinig voorzieningen en sportmogelijkheden in de buurt of het te vaak achter de tv of computer zitten en niet meer lekker de buitenlucht opzoeken. Gevolg is, in combinatie met een slechte eetgewoonte, toename van overgewicht, schooluitval, overlast en soms een lage betrokkenheid bij de maatschappij.

Schoolpartners is daarom van mening dat een onderdeel van de Gezonde School moet bestaan uit extra aandacht door de school voor sporten en bewegen. Het is daarbij belangrijk om een link te leggen tussen gezond eten en bewegen.

Hiervoor heeft Schoolpartners een aantal activiteiten als ondersteuning van de reguliere sportactiviteiten ontwikkeld:

  • Draaiboek Sport en voedingsweek
    Het doel is om gezond eten en bewegen aan elkaar te linken. In samenwerking met de gezonde schoolkantine en de bewegingsdocenten word aan de hand van het draaiboek van Schoolpartners een week georganiseerd waarin leerlingen per lesuur of per per leerjaar onder begeleiding van de docenten extra calorieën van producten uit het aanbod van de eigen schoolkantine gaan wegsporten. Ook zal er een wedstrijdelement worden ingebouwd, zodat de leerlingen extra gemotiveerd zijn om er flink tegenaan te gaan. Schoolpartners zorgt daarnaast via haar informatieborden dat er extra informatie word gegeven over het nut van goed bewegen in relatie tot eetgedrag. De hele
  • Sumosocker
    Bij Sumosocker worden leerlingen in een worstelpak gehesen. Vervolgens gaan zij tegen elkaar een partij voetbal spelen. Tijdens deze activiteit, die natuurlijk veel fysieke inspanning vraagt van de leerlingen, gaan zij ervaren wat overgewicht voor een nadelen met zich meebrengt tijdens het bewegen. Dit heeft een goed ‘eigen leereffect’. Wat ook prettig is, is dat de leerlingen allemaal gelijk zijn. Dus niemand hoeft zich anders te voelen. Daarnaast is het natuurlijk ook lachen geblazen met elkaar.

    Schoolpartners biedt een speciaal traject met een gereduceerd tarief voor scholen aan. Sumosocker kan tijdens de sportlessen worden ingepland en word vooraf gegaan door een 15 minuten durende inleiding over overgewicht en de gevolgen daarvan voor sport en bewegingsvrijheid. Instructeurs zullen deze activiteit begeleiden.

Dit is maar een greep uit ons sportaanbod. In plaats van allerlei losse activiteiten aan te bieden, die gewoon door leerlingen worden gezien als leuke activiteit, wil Schoolpartners juist samen met de school een pakket aan activiteiten samenstellen die een bindend zijn in het kader van de Gezonde School. En belangrijker de link legt tussen gezond eten en bewegen, door de leerling  een eigen leerervaring te laten ondergaan.

Interesse, meer informatie nodig over inhoud of kosten of direct een afspraak maken:

Vul dan het contactformulier in of bel met 06-46050547