Sport-en-Bewegen
Noordrand College Wilgenplaslaan
Uit de jeugdmonitor van de gemeente Rotterdam blijkt dat er bijzonder slecht ontbeten word door de jongeren. Reden voor Schoolpartners, i.s.m. de GGD Rotterdam en het Noordrand College om een week van het ontbijt te organiseren. Jongeren uit de klassen 1 en 2 kwamen 2 ochtenden eerder op school, waar een gezond ontbijt voor hen was klaargemaakt. Aan het begin van het gezamenlijk ontbijt hield de directrice een korte inleiding over het belang van het ontbijt voor je energiehuishouding. De tafels waren gedekt met placemets, waarop ook nog eens op een ludieke en educatieve wijze feiten waren vermeld over het gezonde ontbijt. Schoolpartners was verantwoordelijk voor het draaiboek van de dag, de samenstelling van de gezonde ontbijtproducten en de informatie over gezond ontbijt welke gebruikt is op de placemets en in de inleiding.